Laajalahden keskus, 120326

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kerrostaloalueen täydennysrakentaminen sekä 1940-luvun omakotitalojen ja rivitalojen suojelu Heinjoenpolun, Kirvuntien, Kirvunkujan, Turvesuontien ja Jaakkimanpolun välissä, osoitteessa Heinjoenpolku 2

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 16.12.2019–31.1.2020.

Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluaineisto

Asemakaavoituksen kulku