Koivu-Mankkaa (Tapiolan urheilupuisto), 210803

Kaavamuutoksen tavoitteena on määritellä urheilupuiston toiminnot ja niiden laajuus sekä varmistaa alueen liikenteen turvallisuus ja toimivuus. Suunnittelualue sijaitsee WeeGee-talon länsipuolella rajoittuen Koivu-Mankkaan tiehen, Tuohipuistoon, Kaskenkaatajan puistoalueeseen, Jousenkaaren kouluun ja päiväkotiin sekä Jousenjänne-polkuun