Koivu-Mankkaa II, 211907

Mahdollistetaan liike- ja toimistorakennusten kortteliosan muuttaminen asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Alue jaetaan todennäköisesti kahteen osaan.