Koivu-Mankkaa II, 211907

Kaavoitus keskeytettiin maanomistajan toiveesta, kun maankäyttöneuvottelutkin olivat katkenneet.

Tavoitteena oli mahdollistaa liike- ja toimistorakennusten kortteliosan muuttaminen asuinkerrostalojen korttelialueeksi.