Kivimies, 220209

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 15.4.–20.5.2019.

Nähtävilläoloaikana voit antaa mielipiteen suunnitelmasta.

Hankesivun kuva, oas

Mitä seuraavaksi?

Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen. .