Kivimies yhdistää Otaniemen ja Keilaniemen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.12.2018 klo 10.00

Havainnekuvassa Kivimiehen alue

Kivimies yhdistää tulevaisuudessa Otaniemen ja Keilaniemen yhtenäiseksi kaupunkialueeksi. Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee kokouksessaan 12. joulukuuta tavoitteita ja lähtökohtia, jotka antavat suuntaviivat Keilaniemen ja Otaniemen välissä sijaitsevan Kivimiehen alueen kaavoitukselle ja luovat edellytykset asuntorakentamiselle sekä palveluiden toteuttamiselle.

Tavoitteena on yhdistää kaupunkirakenteessa Otaniemi ja Keilaniemi kehittämällä Kivimiehen aluetta, jossa sijaitsee tällä hetkellä lähinnä valtion ja yliopiston toimintaa palvelevia rakennuksia. Aalto yliopistolla ja Senaatti-kiinteistöillä onkin keskeinen rooli alueen maanomistajina ja kiinteistökehittäjinä.

Tavoitteena 3 000 uutta asukasta

”Kivimiehen alueelle olisi mahdollista toteuttaa jopa 150 000 kerrosneliömetriä uudisrakentamista ja koteja noin 3 000 uudelle asukkaalle, mikä muuttaisi nykyisin työpaikkoihin, yliopiston toimintoihin sekä opiskelija-asumiseen painottuvan Otaniemen entistä monipuolisemmaksi”, kertoo projektinjohtaja Antti Mäkinen Espoon kaupungilta. 

Kivimiehen valtteja ovat erinomainen sijainti, merellinen ympäristö sekä raideliikenteeseen tuketuvat joukkoliikenneyhteydet.

”Valtion toimintoja Otaniemessä keskitetään ja tiivistetään, mikä mahdollistaa vaille valtion omaa käyttöä jäävien kiinteistöjen kehittämisen uusiin tarkoituksiin. Raideliikenteeseen tukeutuva yhdyskuntarakenteen täydentäminen on perusteltua ja Kivimiehen alueella on merkittävä rooli koko Otaniemen kehittämisessä toiminnoiltaan monipuolisemmaksi”, toteaa kiinteistökehityspäällikkö Emmi Sihvonen Senaatti-kiinteistöistä.

”Aalto-yliopisto keskittää toimintansa Espooseen ja haluaa samalla kytkeytyä paremmin ympäröivään kaupunkiin ja monipuolistaa aluetta. Otaniemen innovaatioekosysteemi edellyttää elävää kaupunkiympäristöä, jossa asuminen, työpaikat, palvelut ja eri käyttäjäryhmät sekoittuvat kiinteästi”, sanoo Aalto-Yliopiston vararehtori Antti Ahlava.

Rakentamaan voitaisiin päästä 2020-luvun alkuvuosina

Mikäli lautakunta hyväksyy Kivimiehen kaavalliset tavoitteet, tulee asemakaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville alkuvuodesta 2019. Kaavaehdotus saadaan kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn arviolta vuonna 2020. Asemakaavan hyväksyy lopulta valtuusto. Mikäli kaavoitus etenee suunnitellusti, päästään Kivimiehen aluetta rakentamaan 2020-luvun alkuvuosina, jolloin alue olisi pääosin valmis 2030-luvun alussa.

Lisätietoja:

Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslista 12.12.2018
Lisätietoja asemakaavahankkeesta

Kuva: A-konsultit Oy