Kivimies, 220209

Selvitetään alueen tulevaa käyttötarkoitusta osana Otaniemen-Keilaniemen kokonaisuuden toiminnallisia tavoitteita. Tutkitaan asuntorakentamisen lisäämistä alueelle.

(Kivimiehen alue: Karhusaarentien, Tekniikantien, Vuorimiehentien, Otaniementien, Otaranta -kadun ja merialueen välissä, suunnittelualueeseen kuuluu vesialuetta).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 15.4.–20.5.2019. Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe.Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta vuoden 2020 aikana.

Asemakaavoituksen kulku