Keskuslaboratorio, 220616

Maanomistaja on hakenut kaupungilta kaavamuutosta. Alueelta puretaan laboratoriorakennus ja teollisuushalli. Asemakaavoituksella tavoitellaan asuntorakentamista sekä uutta liike-, palvelu- ja työtilaa.

Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä. Aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka sisältää kaavan valmisteluaineiston. Se tulee nähtäville arviolta keväällä 2021.

Asemakaavoituksen kulku