Kemisti, 220608

Tavoitteena on kehittää Otaniemen metroaseman ympäristöä osana Otaniemen keskusta ja kävely- ja pyöräily-yhteyksien sekä joukkoliikenteen solmukohtana.

Suunnittelualue käsittää Aalto-yliopiston kirjastoa vastapäätä olevan korttelin 10016 sekä sitä ympäröiviä katu- ja puistoalueita.

Alueelle tavoitellaan sekoittunutta kaupunkirakennetta, jossa limittyvät kaupalliset ja muut palvelut sekä erilaiset yliopisto-, opiskelija- ja järjestötoiminnot sekä vapaarahoitteinen ja opiskelija-asuminen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi tämän hankkeen kaavalliset tavoitteet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä  24.10.-21.11.2016. Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta syksyllä 2020.

Asemakaavoituksen kulku