Keilaniemi, 220838

Tämän kaavahankkeen sivu on siirtynyt Espoon uuteen verkkosivustoon.

Keilaniementien varteen, metroaseman ja rakentuvan pikaraitiotien varteen on käynnissä asemakaavan muutos uuden korkean rakentamisen kohteen toteuttamiseksi. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti jalankulkuympäristö sekä yhteydet puistokannen ja katutason välillä.

Asemakaavan muutos koskee aluetta, jolla nykyinen asemakaava ei ole toteutunut. Korkean asuinkerrostalon sijaan suunnitellaan hybridirakennusta, johon pyritään yhdistämään katutason palvelu- ja liiketiloja, toimistokerroksia sekä ylimmäksi asuntokerroksia.

Kaavaehdotus nähtävillä 31.5.–29.6.2021.

Asemakaavoituksen kulku