Keilaniemi, 220834

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan rakennuksen kellarikerroksen ja ylimmän kerroksen tilojen muuttaminen käyttötarkoituksen mukaisiksi yritys- ja toimistotiloiksi.

'Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä. Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka sisältää myös kaavan valmisteluaineiston. Se asetetaan nähtäville keväällä 2019.

Asemakaavoituksen kulku