Keilaniemi, 220831

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 27.5.–28.6.2019.

Hankesivun kuva, oas

Mitä seuraavaksi? Suunnittelualue on laajentunut ja sen johdosta OAS tulee uudelleen nähtäville arviolta keväällä 2021.

Asemakaavoituksen kulku