Kaavaehdotus

Kaupunkisuunnittelukeskus laati kaavaehdotuksen, jonka kaupunkisuunnittelujohtaja hyväksyi nähtäville 30.5.2016.

Kaavaehdotus on nähtävillä 15.8.–13.9.2016.

Kaavaehdotus oli kaupunkisuunnittelulautakunnan (KSL) käsittelyssä 16.11.2016. KSL päätti hylätä asemakaavan muutosehdotuksen ja korostaa pikaisen jatkotyön merkitystä.