Keilaniemi, 220828

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa korttelin 10041 tontilla14 olevien rakennusten sijoittaminen kukin omalle tontille. Lisäksi pysäköintirakennusta korotetaan yhdellä kerroksella.