Keilaniemenranta, 220833

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa Keilaniemeen toimisto-ja hotellitorni sekä asuin-, palvelu- ja liikerakentamista.

valtuusto on hyväksynyt kaavan. Päätökseen voi tutustua kohdassa Päätökset ja pöytäkirjat. Kaava-aineistoon voi tutustua sivulla Hyväksyminen.

Asemakaavoituksen kulku