Keilaniemen rantojen kehittämisalue

Suunnitellaan Keilaniemen rantoja osaksi alueen kehittyvää kaupunkiympäristöä. Tutkitaan monipuolista ja ympäristöltään kestävää rakentamista, myös meritäyttöjen mahdollisuuksia.

Asemakaavoituksen kulku