Keilalahdenportti, 220835

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä  9.9.–8.10.2019.

Hankesivun kuva, oas


Mitä seuraavaksi? 
Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen. .