Keilalahdenportti, 220835

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä  9.9.–8.10.2019.

Hankesivun kuva, oas


Mitä seuraavaksi? 
Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta kevätkaudella 2020.