Keilalahdenportti, 220835

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kohentaa Keilaniemen kaupunkikuvaa ja luoda alueelle laadukas saapuminen. Samalla tutkitaan toimistorakennuksen sijoittamista Kehä I:n itäpuolelle metroasemasta etelään.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä  9.9.–8.10.2019. Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe

Asemakaavoituksen kulku