Kaskenkaataja, 213800

Kaavaehdotus oli nähtävillä 17.9.-16.10.2018.

Hankesivun kuva, ehdotus

Mitä seuraavaksi?

Kun kaavaehdotuksen nähtävilläolo päättyy, kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn.