Kaskenkaataja, 213800

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on Kaskenkaatajan alueen nykytilanteen säilyttäminen sekä alueella olevien kulttuurihistoriallisten ja rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten suojelu.

Suojelutason määrittämiseksi alueiden rakennuskanta on inventoitu ja arvotettu. Kaavamuutos tehdään seuraten Tapiolan suojelukaavojen periaatteita.

Voit seurata kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku