Kalevalantie, 210210

Mahdollistetaan Kalevalantien toimivuuden parantaminen välillä Koivu-Mankkaan tie – Metsänpojanpolku.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 2.12.2019–7.1.2020. Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe

Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta syksyllä 2020. 

Asemakaavoituksen kulku