Jousenkaaren koulu, 210805

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 5.12.2016 - 5.1.2017  osana Länsikorkeen kaavamuutosta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman jälkeen Länsikorkeen - kaava jaettiin kolmeen osaan. (Tämä kaava, Länsikorkee, 210900 ja Kaskenkaataja, 213800).

Valtuusto hyväksyy hankesuunnitelman.

Hankesivun kuva, oas

Mitä seuraavaksi?

Kun nähtävilläolo päättyy, kaavan valmistelijat laativat asemakaavaehdotuksen erilaisten selvitysten, saadun palautteen ja käytyjen neuvottelujen jälkeen.