Jousenkaaren koulu, 210805

Jousenkaaren koulun kortteliin tutkitaan uudisrakentamisen mahdollisuutta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä siihen sisältyvä kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 5.12.2016 - 5.1.2017  osana Länsikorkeen kaavamuutosta. Tutustu valmisteluaineistoon sivulla 

Valmisteluvaihe

Asemakaavoituksen kulku