Itäranta, 211700

Asemakaavan muutoksella pyritään säilyttämään Itärannan asuinalueen ominaispiirteet ja kaupunkikuva sekä luomaan perusta alueen peruskorjaukselle ja hoidolle.

Alue on osa Tapiolan alkuperäistä puutarhakaupunkia. Voimassa olevaa 1950–60-luvun kaavaa, entistä rakennuskaavaa, uudistetaan vastaamaan nykykäytäntöjä.

Arvokkaan rakennuskannan ja ympäristön säilyminen pyritään turvaamaan suojelumerkinnöin ja -määräyksin. Kortteli-, katu- ja puistoalueiden rajauksia ja kaavallista sisältöä muutetaan tarvittavin osin. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta muuttaa osoitteessa Harjuviita 5 sijaitseva pysäköintialue asuinrakentamiseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 16.4.–17.5.2018. Tutustu valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe.. Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta keväällä 2020.

Asemakaavoituksen kulku