Itäkartano, 211501

Asemakaavan muutoksella muutosalue liitetään osaksi Maarinsolmun asemakaavaa. Korttelin 12092 koilliskulman käyttötarkoitus muutetaan rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueesta (AR) maantien alueeksi (LT). Rakennusoikeus ei muutu asemakaavan muutoksella.