Hakalehdonmäki, 212000

Asemakaavalla mahdollistetaan Merituulentien parantaminen välillä Jousenportti - Tapiolan keskus. Suunnitelmalla parannetaan alueen jalankulku- ja pyöräilyreittejä,turvataan muinaismuistoalueiden säilyminen ja liito-orava reitti sekä säilytetään alueen metsäinen luonne.