Hagalundinkallion kehittämisalue

Kehä I:n tunnelointi Otasolmusta pohjoiseen sekä tunneliturvallisuuden edellyttämä Maarinsolmu. Vapautuvalle alueelle uutta, Tapiolan ja Otaniemen yhdistävää kaupunkimaista rakentamista.

Asemakaavoituksen kulku