Kaupunginhallituksen päätöksiä 6.6.2016

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
6.6.2016 klo 15.14

Kaupunginhallitus päätti äänin 11- 3 ehdottaa valtuustolle Raide-Jokerin hankesuunnitelman hyväksymistä. Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksesta Espoon Keilaniemeen suunniteltu seudullinen poikittainen pikaraitiotielinja, joka korvaa nykyisen seudullisen bussirunkolinjan 550. Radan kokonaispituus on noin 25 km, josta noin 16 km sijoittuu Helsingin alueelle ja 9 km Espooseen. Linja on koko osuudeltaan kaksiraiteinen ja rata on sijoitettu pääosin omalle ajouralle.

Kaupunginhallitus päätti lasten varhaiskasvatuksesta perittävät maksut esityksen mukaisesti. Varhaiskasvatuksesta perittävät uudet maksut tulevat voimaan 1.8.2016 alkaen edellyttäen, että eduskunta hyväksyy varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain. Kuitenkin, jos eduskunta päättää, että korkein maksu perheen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta on pienempi kuin 295 euroa kuukaudessa, kaupunginhallitus päättää varhaiskasvatuksesta perittävän korkeimman maksun eduskunnan päätöksen mukaisena.

Esittelijä poisti listalta Suurpelto I asemakaavan muutoksen, joten asiaa ei käsitelty.

Kaupunginhallitus päätti muista asioista esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 6.6.2016