Biologi, 220507

Biologin  ja  Meritekniikan  alueelle  järjestetään arkkitehtuurikilpailu. Asemakaavoituksella tavoitellaan asumisen ja toimitilojen monipuolista ja elävää korttelikokonaisuutta.

Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä. Aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka sisältää kaavan valmisteluaineiston. Se tulee nähtäville arviolta keväällä 2021.

Asemakaavoituksen kulku