Ahertajakulma II:n kaavaehdotus

Kaupunkisuunnittelukeskus laatii suunnitelmien, selvitysten ja erilaisten neuvottelujen jälkeen kaavaehdotuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman pohjalta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 14.2.2017 kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 6.3.–4.4.2017.

Tämä on kaavan Ahertajankulma II, 211402 -alasivu.