Hyväksymiskäsittely

Kaupunginhallitus hyväksyi 26.3.2018 kaavamuuoksen ja maankäyttösopimuksen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 25.10.2017 ehdottaa kaupunginhallitukselle muutoksen hyväksymistä.

Sopimusneuvottelut

Kaupungin ja Kiinteistö Oy Ahertajantie 3:n ja Kiinteistö Oy Espoon Ahertajankuja 4:n kesken on neuvoteltu maankäyttösopimus ja esisopimus alueluovutuksista, joka on allekirjoitettu 20.3.2018.