Viiskorven keskus, 712400

Tavoitteena on mahdollistaa asuinpientalorakentaminen sekä luoda uusi, laajempaa aluetta palveleva palvelukeskittymä.

Alueella on vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. Asemakaavan valmistelu odottaa vireillä olevan yleiskaavan etenemistä ja ratkaisuja.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, 722300

Voit seurata Viiskorven keskuksen kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku