Vaskitsamäki (Kalajärvi II, länsiosa), 721900

Tavoitteena on vahvistaa Kalajärven paikalliskeskusta sekä kaupunkikuvan että palvelutason näkökulmasta sijoittamalla nykyisen keskuksen pohjoispuolelle asuinalue ja palveluita kuten päiväkoti, vanhusten palvelutalo ja kaupallisia palveluja. Asemakaavalla ohjataan myös Vihdintien liikenneratkaisuja. 

Vaskitsamäki on aiemmin ollut osa Kalajärvi II asemakaavaa. Hyväksymiskäsittelyyn kaavat etenivät kahtena erillisenä kaava-alueena: Vaskitsamäki (Kalajärvi II, länsiosa), 721900 ja Kortesmäki (Kalajärvi II, itäosa) 721000, joka on jo lainvoimainen.

Alueella on vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. Asemakaavan valmistelu odottaa vireillä olevan yleiskaavan etenemistä ja ratkaisuja.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, 722300

Asemakaavoituksen kulku