Tangotie, 712601

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kahdella korttelilla olevien kiinteistöjen joustavampi suunnittelu muuttamalla erillispientalojen korttelialue asuinpientalojen korttelialueeksi. Rakentamisen tehokkuus säilyy ennallaan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavan valmisteluaineisto nähtävillä 26.10.-24.11.2020.

Tutustu aineistoon sivulla Valmisteluvaihe.

Asemakaavaehdotus tulee nähtäville arviolta keväällä 2021.

Asemakaavoituksen kulku