Rinnekoti, 721300

Tavoitteena on Rinnekodin kehittäminen ja vähäinen laajentaminen sekä koko alueen täydennysrakentaminen yleiskaavan aluerajausten puitteissa.

Alue sijaitsee Vihdintien pohjoispuolella Lakistontien varrella rajoittuen pohjoisessa Nurmijärven Lepsämän kylään.

Voit seurata kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku