Pikkunevanlaita, 713400

Pikkunevanlaita on aiemmin ollut osa Gobbackan 712600 kaava-aluetta, joka on jo lainvoimainen. Pikkunevanlaidan kaava-alue sijaitsee Pikkunevantien eteläpuolella ja alueelle suunnitellaan pientalorakentamista.

Gobbackan 712600 asemakaava sai lainvoiman vuonna 2013. Kaavasta rajattiin hyväksymisvaiheessa pois muutamia kaava-alueita, joista vireillä ovat edelleen: 

Foksikuja, 714500
Gobbackankallio, 713200
Orkesterinmäki, 713600
Pikkunevanlaita, 713400

Alueella on vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. Asemakaavan valmistelu odottaa vireillä olevan yleiskaavan etenemistä ja ratkaisuja.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, 722300

Voit seurata Pikkunevanlaidan kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku