Nepperi II, 712200

Tavoitteena on mahdollistaa vanhan väljästi rakennetun pientaloalueen täydennys- ja lisärakentaminen alueen ominaispiirteet, virkistysaluetarpeet ja luontoarvot huomioiden. Asemakaava edellyttää osin maankäyttösopimuksia.

Alueella on vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. Asemakaavan valmistelu odottaa vireillä olevan yleiskaavan etenemistä ja ratkaisuja.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, 722300

Asemakaavoituksen kulku