Koskelo I, 710207

Tavoitteena on muuttaa  Koskelontien ja Kehä III:n välinen alue teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa paljon tilaa vaativan erikoistavaran kaupan myymälätiloja enintään 2000 m2.

Alueella on vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. Asemakaavan valmistelu odottaa vireillä olevan yleiskaavan etenemistä ja ratkaisuja.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, 722300

Tutustu Koskelo I:n kaavan valmisteluaineistoon sivulla Valmisteluvaihe.

Asemakaavoituksen kulku