Korppi, 721800

Lahnus-Korpilammen asemakaavan ulkopuolelle jääneelle metsäalueelle kaavoitetaan pientalo- ja virkistysalueita.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavaehdotuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Ehdotukseen voi tutustua sivulla Hyväksyminen.

Asemakaavoituksen kulku