Kalajärvi-Viiskorpi

Kalajärven ja Viiskorven keskustojen sekä niitä yhdistävän kehityskäytävän tarkempi suunnittelu Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan (Poke) pohjalta. Tarkasteluun sisältyy alueita, jotka on Poken myötä tarkasteltava uudelleen. Näitä kokonaisuuksia ovat Nepperin ja Nepperinportin alueet, Viiskorven alueet, Niipperinniityn ja Antinmäki II:n alueet sekä Kalajärven alueet, Metsämaa ja Odilampi. Tarkastelussa pohditaan joukkoliikenteen ratkaisuja Vihdintien käytävässä sekä välillä Kalajärvi-Viiskorpi ja siitä etelään.

Asemakaavoituksen kulku