Juvanmalmin teollisuusalue, 710921

Kasvaneesta sähkönkulutuksesta johtuen tutkitaan uuden sähköaseman ja voimajohdon rakentamismahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen sähkönsiirron luotettavuutta ja laatua.