Hepomäki, 720605

Tämän kaavahankkeen sivu on siirtynyt Espoon uuteen verkkosivustoon.


Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa useamman asunnon rakentaminen kortteliin 87011, Huhtamäentie 2-4. Rakennusalaa laajennetaan, tehokkuuslukua nostetaan ja asuntojen lukumäärää koskevaa rajoitusta lievennetään. Erityistä huomiota kiinnitetään kohteen sijaintiin pohjavesialueella.

Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kaavan 12.5.2021.

Asemakaavoituksen kulku