Hepomäki, 720605

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa useamman asunnon rakentaminen kortteliin 87011, Huhtamäentie 2-4. Rakennusalaa laajennetaan, tehokkuuslukua nostetaan ja asuntojen lukumäärää koskevaa rajoitusta lievennetään. Erityistä huomiota kiinnitetään kohteen sijaintiin pohjavesialueella.

Kaavaehdotus nähtävillä 11.1.–9.2.2021. Tutustu ehdotukseen sivulla  ​Kaavaehdotus. Tämä kaava siirtyy hyväksymisvaiheeseen tai tulee uudelleen nähtäville arviolta keväällä 2021..

Asemakaavoituksen kulku