Gobbackantie, 713700

Tavoitteena on asemakaavoittaa noin 400 metrin pituinen osuus Gobbackan-tiestä, joka yhdistää Gobbackan ja Perusmäen asemakaavoitetut alueet toisiinsa.

Kaavan nähtävilläolo on päättynyt ja se etenee hyväksymiskäsittelyyn. Arvioitu hyväksymiskäsittely on keväällä 2021.

Voit seurata kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku