Gillermosseninkallio, 715100

Tavoitteena on mahdollistaa 2-3 rakennuspaikan sijoittaminen Velskolan Pitkäjärven rantakiinteistölle.

Kaavahankkeen suunnittelu on käynnissä. Kaavoituksen aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka sisältää valmisteluaineiston. Se asetetaan nähtäville arviolta kevätkaudella 2020.

Asemakaavoituksen kulku