Foksikuja, 714500

Foksikujan kaava-alue sijaitsee Valssitien eteläpäässä. Alueelle suunnitellaan pientalorakentamista. Asemakaava mahdollistaa myös Lambertintien viimeisen vaiheen rakentamisen. 

Gobbackan 712600 asemakaava sai lainvoiman vuonna 2013. Kaavasta rajattiin hyväksymisvaiheessa pois muutamia kaava-alueita, joista vireillä ovat edelleen:

Gobbackankallio, 713200
Pikkunevanlaita, 713400
Orkesterinmäki, 713600
Foksikuja, 714500

Alueella on vireillä myös Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, 722300

Voit seurata Foksikujan kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku