Bodominkartano, 712000

Tavoitteena on vanhan kartanomiljöön säilyttäminen ja edellytysten luominen uusien pientalojen rakentamiselle.

Alueella on vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. Asemakaavoituksen tulevaa suuntaa tutkitaan yleiskaavan suunnittelun yhteydessä. 

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, 722300

Voit seurata kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku