Bodominkartano, 712000

Tavoitteena on vanhan kartanomiljöön säilyttäminen ja edellytysten luominen uusien pientalojen rakentamiselle.

Alueella on vireillä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava. Asemakaavan valmistelu odottaa vireillä olevan yleiskaavan etenemistä ja ratkaisuja.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava, 722300

Voit seurata Bodominkartanon kaavan käsittelyn etenemistä kohdasta Päätökset ja pöytäkirjat.

Asemakaavoituksen kulku