Antinmäki II, 714200

Asemakaavan tavoitteena on täydentää olemassa olevaa kaupunkirakennetta asuinrakentamisella ja samalla tukea Kalajärven keskuksen palveluiden toimintaedellytyksiä.

Kyseessä on oikeudessa hylätty asemakaava, joka todettiin muutamasta kohdin yleiskaavan vastaiseksi. Mitoitus tarkistetaan suhteessa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan laadinnassa linjattuihin periaatteisiin (Kalajärven keskustan vahvistaminen).