Anfallinmäki, 713900

Vanhaa pientaloaluetta kehitetään ja laajennetaan Viiskorven keskuksen tuntumassa.

Asemakaavan valmistelu on toistaiseksi pysähdyksissä ja odottaa vireillä olevan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan etenemistä ja ratkaisuja.