Suurpelto V, 330700

Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 30.4.– 31.5.2007.