Suurpelto V, 330700

Alue kaavoitetaan Suurpellon suunnittelutavoitteiden mukaisesti urbaaniksi ja puutarhakaupunkimaiseksi asuinalueeksi arvokas kulttuurimaisema huomioiden.

Yleiskaavan pohjalta alueelle on suunniteltu asuntoja, toimitiloja, julkisia palveluja sekä virkistysaluetta.
Kaupunkisuunnittelulautakunta on ehdottanut kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunginhallitukselle. Kaavan hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimuksia.